Alternatieven, voordelen en nadelen

Alternatieven

Kernenergie

Kernenergie is een prima alternatief. Daarvan zijn steeds meer mensen overtuigd. Natuurlijk zijn er gevaren van kernenergie. En natuurlijk heb je daarmee kernafval. Kerncentrales zijn ook duur. En daarmee kunnen alleen grote spelers (overheden) dat betalen. Energieproducenten kiezen dan liever voor iets waar ze wél geld mee kunnen verdienen, zoals …. alles behalve kerncentrales. De vraag is altijd: wat zijn de voordelen en wat de nadelen?

Kernenergie staat weer in de belangstelling. Omdat windmolens en zonnepanelen ons nooit zullen helpen om groen te worden. Het jaarlijkse energiegebruik in Nederland is iets meer dan 3000 PetaJoule (ongeveer 850 TWh). We gaan Nederland vol zetten 3180 windmolens en 69.000 voetbalvelden met zonnepanelen. Om daarmee 6% van de energiebehoefte groen te maken. Ongeveer gelijk aan één moderne kerncentrale.

Ook gaat de ontwikkeling heel snel. Thorium als brandstof: eeuwig, schoon, ongevaarlijk, voor iedereen beschikbaar (geen Thorium-sjeiks in de toekomst).

Op deze website is heel veel informatie te vinden over kernenergie. Een recente ontwikkeling zijn mini-centrales. Lees dit artikel eens.

Zonne-energie

Zonnepanelen zijn goede alternatieven. Ze zijn zonder meer groen.

Zonnepanelen leveren relatief weinig energie per m2, dus fantastisch voor lampjes van bushaltes en verkeersborden. Maar om nu de halve polder ermee vol te leggen, gaat ons te ver.

Echt duurzaam is de productie door Chinese (moslim-)dwangarbeiders (zie dit artikel in de Telegraaf) en winning van een klein deel van de stoffen die nodig zijn om ze te bouwen ook niet.

En wie gaat straks de rekening betalen voor het afvoeren? Bij huurkoop is dat de eigenaar na 15 jaar. Dus zou huren van de overheid de meest eerlijke oplossing zijn. Als geld niet de drijfveer zou zijn, dan zijn zonne-panelen fantastische.

Zonnepanelen hebben nog een nadeel: dat ze een heel irritante zoem/piep veroorzaken (ga op een warme dag maar eens op een industrieterrein naast een pand staan met veel panelen op het dak, zoals bijvoorbeeld bij Vianen Kozijntechniek op Willeskop), is het zeer schoon.

Op deze website veel informatie over zonne-energie.

Voor ons is het zo klaar als een klontje: GEEN windmolens. Alleen kernenergie en zonne-energie.

Maar vooruit, toch nog een paar voordelen en nadelen.

Voordelen van windenergie

Volwassen technologie, continue innovatie
Er zijn weinig kinderziektes meer aan windmolens. Ze zijn al lang en breed ondervangen. Het bouwen en plaatsen van een windturbine is technisch gezien een routineklus. Tegelijkertijd evolueren windturbines stevig door. Juist door de omvang van de markt is er veel geld beschikbaar voor innovatie.

De meest duurzame hernieuwbare energie
De embodied energy, de energie die nodig is om een windmolen te fabriceren, transporteren en installeren en uiteindelijk weer af te breken en recyclen, verdient een windturbine binnen enkele maanden terug. Daarna is alle stroom emissievrij. Per opgewekte kilowattuur is er qua CO2-impact praktisch geen energietechniek die aan windturbines kan tippen. Zonne-energie, waterkracht en biomassa stoten per energie-eenheid stuk voor stuk meer broeikasgassen uit, om nog niet te spreken over de fossiele alternatieven.

Windenergie is nauwelijks begrensd door grondstofschaarste
Een windturbine bestaat uit gangbare materialen als staal, glasvezel of zelfs hout en textiel. Alleen de magneten in sommige stroomgenerators zijn gemaakt van ‘zeldzame aardmaterialen’, al klinkt ook dat schaarser dan het in werkelijkheid is. Aan het eind van zijn werkzame leven is een windenergieconverter bovendien goed recyclebaar.

Windenergie is complementair aan zonne-energie
Windenergie en zonne-energie zijn beiden weersafhankelijk, en daarmee niet altijd voorspelbaar. Wel gaan harde wind en felle zon vrijwel nooit samen. Wind- en zonne-energie vullen elkaar daarmee goed aan. Het loont om beide duurzame energiebronnen in vergelijkbare hoeveelheden in te zetten.

De fysieke voetafdruk van een windmolen is beperkt
De omgeving onder een turbine blijft beschikbaar voor landbouw en industrie. Ook biomassa verbouwen voor windstille dagen is mogelijk. Zonnepanelen kunnen helaas slecht tegen de periodieke schaduw onder de wieken. Vanwege de turbulentie die ontstaat achter de rotor hebben de windturbines zelf wel de ruimte nodig. Ze staan minimaal 10 keer de lengte van de wieken uit elkaar. Daarom zien veel boeren liever windmolens dan zonneparken.

Windmolens leveren geld op
Energiebedrijven kunnen dik geld verdienen aan windmolens. Veel subsidie wordt betaald vanuit de overheden en de stroomprijs kan altijd worden bepaald op basis van eventuele kosten. Door windparken en turbines steeds groter te maken is het mogelijk steeds concurrerender stroom aan te bieden. Partijen als Groen Links stellen daarom voor mensen mede-eigenaar te maken, zodat eventuele overlast met inkomsten kan worden verzacht.

Nadelen van windenergie

Windstroom is (on)voorspelbaar en niet op afroep beschikbaar
Windkracht is (enkele uren vooruit) goed te voorspellen. Maar als het niet waait levert een windturbine toch echt helemaal niets. Energiebedrijven met veel windparken moeten daarom kunnen terugvallen op (bio)gascentrales, energieopslag of smart grids die de variatie in windaanbod opvangen.

Windmolens tasten uitzicht aan en veroorzaken lichtvervuiling 
Hoge windmolens zijn van veraf zichtbaar en volgens velen passen ze niet in het landschap. Ook dicht aan de kust is niet iedereen blij met de horizonvervuiling van offshore windparken. Verder maken omwoners bezwaar tegen de rode veiligheidsverlichting, die piloten van vliegtuigen en helikopters ‘s nachts waarschuwen voor de aanwezigheid van windturbines.

Windmolens veroorzaken geluidsoverlast en slagschaduw
Windmolens maken geluid en dat geluid is vervelend voor wie dicht in de buurt woont. Bij laagstaande zon werpen de draaiende wieken bovendien een flikkerende slagschaduw over het landschap. Bijzonder problematisch als je last hebt van epilepsie. Als er door de windrichting of de stand van de zon risico op tijdelijke hinder voor omwonenden bestaat, zijn veel exploitanten bereid de windmolens (automatisch) stil te zetten. Bij meer dan 6 uur slagschaduw per jaar op een adres is dit verplicht.

Windmolens zijn niet duurzaam
Windmolens zijn in de huidige berekeningen duurzaam. Ze kosten niet veel een zijn simpel te bouwen en te plaatsen. Wanneer je de hele chain echter doorrekent dan is de kostprijs van bloed, zweet en tranen erg hoog. De fabricage is bepaald geen ‘groen en eerlijk’ traject.

Windmolens ‘doden’ vogels
Windmolens zijn ‘vogelmoordenaars’. Vogels vliegen zich soms inderdaad te pletter tegen windturbines. Dat doen ze, in veel grotere getale, ook tegen elektriciteitskabels, gebouwen en auto’s of de scherpe tanden van een huiskat. Windparken zijn echter nieuw, en kunnen net de druppel zijn die zeldzame vogels doet uitsterven.

Windturbines gaan milieuproblemen veroorzaken
Hoewel windturbines goed recyclebaar zijn, is het maar de vraag of de energiebedrijven daar straks zin in hebben. Het verleden heeft wel duidelijk gemaakt dat grote bedrijven vaak niet opdraaien voor de kosten van recycling en/of afvoer. Verstandig zou het zijn als overheden de rekening vooraf zouden leggen bij de plaasting van de windmolen. Net zoals bij de burger wanneer hij een wasmachine koopt.