Alternatieven, voordelen en nadelen

Alternatieven

Kernenergie

Kernenergie is een prima alternatief. Daarvan zijn steeds meer mensen overtuigd. Natuurlijk zijn er gevaren van kernenergie. En natuurlijk heb je daarmee kernafval. Kerncentrales zijn ook duur. En daarmee kunnen alleen grote spelers (overheden) dat betalen. Energieproducenten kiezen dan liever voor iets waar ze wél geld mee kunnen verdienen, zoals …. alles behalve kerncentrales. Er is ook zeker wat aan te merken op de manier waarop de grondstoffen worden gewonnen: vervuilend en mensonterend. De vraag is altijd: wat zijn de voordelen en wat de nadelen?

Kernenergie staat weer in de belangstelling. Omdat windmolens en zonnepanelen ons nooit zullen helpen om volledig groen te worden. Het jaarlijkse energiegebruik in Nederland is iets meer dan 3000 PetaJoule (ongeveer 850 TWh). We gaan Nederland vol zetten 3180 windmolens en 69.000 voetbalvelden met zonnepanelen. Om daarmee 6% van de energiebehoefte groen te maken. Ongeveer gelijk aan één moderne kerncentrale.

Ook gaat de ontwikkeling heel snel. Thorium als brandstof: eeuwig, schoon, ongevaarlijk, voor iedereen beschikbaar (geen Thorium-sjeiks in de toekomst).

Op deze website is heel veel informatie te vinden over kernenergie. Een recente ontwikkeling zijn mini-centrales. Lees dit artikel eens.

Zonne-energie

Zonnepanelen zijn goede alternatieven. Ze zijn zonder meer groen. Zonnepanelen op agrarische grond is echter geen oplossing die wij voorstaan, volgens ons is die grond nodig om hoge kwaliteit voedsel te verbouwen. De weinige ruimte die er nog is hebben we nu of in de toekomst hard nodig en is peperduur. Er zijn nog steeds vele hellende daken zonder zonnepanelen, ook wel PV-panelen genoemd.

Zonnepanelen leveren relatief weinig energie per m2, dus fantastisch voor lampjes van bushaltes en verkeersborden. Ook kunnen ze zeker in energiebehoefte voorzien van woonhuizen en kleine industrie. Maar om nu de halve polder ermee vol te leggen, gaat ons te ver. Zeker als dat gebeurt om datacenters te voeden!

Echt duurzaam is de productie door Chinese (moslim-)dwangarbeiders (zie dit artikel in de Telegraaf) en winning van een klein deel van de stoffen die nodig zijn om ze te bouwen ook niet. Maar dat kan natuurlijk anders, hoewel bij prijsverhoging het rendement te laag is en het minder interessant wordt.

En wie gaat straks de rekening betalen voor het afvoeren? Bij huurkoop is dat de eigenaar na 15 jaar. Dus zou huren van de overheid de meest eerlijke oplossing zijn. Maar daar is geen kamermeerderheid voor.

Op deze website veel informatie over zonne-energie. Bereken hier of zonnepanelen interessant zijn voor jouw dak: www.zonnekaart.nl.

Waterstof

Een recente ontwikkeling die veelbelovend is is waterstof. Waterstof is goed te gebruiken als grondstof, brandstof voor industrie en vervoer en mogelijk ook voor huizen. Het is makkelijk in grote hoeveelheden op te slaan. Daardoor is waterstof ook een goede reserve binnen de energiemix van de toekomst. Gasunie kan al in 2030 een nationale infrastructuur klaar hebben voor het gebruik van waterstof als vervanger van fossiele brandstoffen.

Op dit moment wordt waterstof vooral gemaakt van aardgas. Hierbij komt CO2 vrij. Dit noemen we grijze waterstof. Wordt de vrijgekomen CO2 afgevangen, opgeslagen of hergebruikt? Dan is het blauwe waterstof. Voor de energietransitie zijn de ogen gericht op zogenaamde groene waterstof. Groene waterstof wordt gemaakt door stroom uit bijvoorbeeld zon of wind met elektrolyse om te zetten in waterstof. Een volledig duurzame vorm van waterstof! Wij verwachten dat groene waterstof een grote rol gaat spelen in de energievoorziening. Blauwe waterstof zal op korte termijn helpen om de waterstofeconomie te ontwikkelen en grote stappen te zetten in het verminderen van CO2-uitstoot.

Lees hier meer over waterstof als energiedrager voor de toekomst.

Zuinig zijn

Windmolens plaatsen en er daarna data-centers naast bouwen? Wie verzint zo iets? Dat kleien beetje energie dat de windmolens op land gaan leveren kan ook prima worden bezuinigd.

Voor ons is het zo klaar als een klontje: GEEN windmolens. Alleen kernenergie en zonne-energie (liefst niet in grote parken op vruchtbare landbouwgronden).

Maar vooruit, toch nog een paar voordelen en nadelen van windenergie

Voordelen van windenergie

Volwassen technologie, continue innovatie
Er zijn weinig kinderziektes meer aan windmolens. Ze zijn al lang en breed ondervangen. Het bouwen en plaatsen van een windturbine is technisch gezien een routineklus. Tegelijkertijd evolueren windturbines stevig door. Juist door de omvang van de markt is er veel geld beschikbaar voor innovatie.

De meest duurzame hernieuwbare energie
De embodied energy, de energie die nodig is om een windmolen te fabriceren, transporteren en installeren en uiteindelijk weer af te breken en recyclen, verdient een windturbine binnen enkele maanden terug. Daarna is alle stroom emissievrij. Per opgewekte kilowattuur is er qua CO2-impact praktisch geen energietechniek die aan windturbines kan tippen. Zonne-energie, waterkracht en biomassa stoten per energie-eenheid stuk voor stuk meer broeikasgassen uit, om nog niet te spreken over de fossiele alternatieven.

Windenergie is nauwelijks begrensd door grondstofschaarste
Een windturbine bestaat uit gangbare materialen als staal, glasvezel of zelfs hout en textiel. Alleen de magneten in sommige stroomgenerators zijn gemaakt van ‘zeldzame aardmaterialen’, al klinkt ook dat schaarser dan het in werkelijkheid is. Aan het eind van zijn werkzame leven is een windenergieconverter bovendien goed recyclebaar.

Windenergie is complementair aan zonne-energie
Windenergie en zonne-energie zijn beiden weersafhankelijk, en daarmee niet altijd voorspelbaar. Wel gaan harde wind en felle zon vrijwel nooit samen. Wind- en zonne-energie vullen elkaar daarmee goed aan. Het loont om beide duurzame energiebronnen in vergelijkbare hoeveelheden in te zetten.

De fysieke voetafdruk van een windmolen is beperkt
De omgeving onder een turbine blijft beschikbaar voor landbouw en industrie. Ook biomassa verbouwen voor windstille dagen is mogelijk. Zonnepanelen kunnen helaas slecht tegen de periodieke schaduw onder de wieken. Vanwege de turbulentie die ontstaat achter de rotor hebben de windturbines zelf wel de ruimte nodig. Ze staan minimaal 10 keer de lengte van de wieken uit elkaar. Daarom zien veel boeren liever windmolens dan zonneparken.

Windmolens leveren geld op
Energiebedrijven en grondeigenaren kunnen dik geld verdienen aan windmolens. Veel subsidie wordt betaald vanuit de overheden (waarbij het grootste deel rechtstreeks in de zakken van de bedrijven verdwijnen). Door windparken en turbines steeds groter te maken is het mogelijk steeds concurrerender stroom aan te bieden. Partijen als Groen Links stellen daarom voor mensen mede-eigenaar te maken, zodat eventuele overlast met inkomsten kan worden verzacht. Wie had ooit gedacht dat ‘welvaart boven welzijn’ een links dogma zou zijn! Lees dit artikel eens …

Nadelen van windenergie

Windstroom is (on)voorspelbaar en niet op afroep beschikbaar
Windkracht is (enkele uren vooruit) goed te voorspellen. Maar als het niet waait levert een windturbine toch echt helemaal niets. Energiebedrijven met veel windparken moeten daarom kunnen terugvallen op (bio)gascentrales, energieopslag of smart grids die de variatie in windaanbod opvangen.

Windmolens tasten uitzicht aan en veroorzaken lichtvervuiling 
Hoge windmolens zijn van veraf zichtbaar en volgens velen passen ze niet in het landschap. Ook dicht aan de kust is niet iedereen blij met de horizonvervuiling van offshore windparken. Verder maken omwoners bezwaar tegen de rode veiligheidsverlichting, die piloten van vliegtuigen en helikopters ‘s nachts waarschuwen voor de aanwezigheid van windturbines.

Windmolens veroorzaken geluidsoverlast en slagschaduw
Windmolens maken geluid en dat geluid is vervelend voor wie dicht in de buurt woont. Bij laagstaande zon werpen de draaiende wieken bovendien een flikkerende slagschaduw over het landschap. Bijzonder problematisch als je last hebt van epilepsie. Als er door de windrichting of de stand van de zon risico op tijdelijke hinder voor omwonenden bestaat, zijn veel exploitanten bereid de windmolens (automatisch) stil te zetten. Bij meer dan 6 uur slagschaduw per jaar op een adres is dit verplicht.

Windmolens zijn niet duurzaam
Windmolens zijn in de huidige berekeningen duurzaam. Ze kosten niet veel een zijn simpel te bouwen en te plaatsen. Wanneer je de hele chain echter doorrekent dan is de kostprijs van bloed, zweet en tranen erg hoog. De fabricage is bepaald geen ‘groen en eerlijk’ traject.

Windmolens ‘doden’ vogels
Windmolens zijn ‘vogelmoordenaars’. Vogels vliegen zich soms inderdaad te pletter tegen windturbines. Dat doen ze, in veel grotere getale, ook tegen elektriciteitskabels, gebouwen en auto’s of de scherpe tanden van een huiskat. Windparken zijn echter nieuw, en kunnen net de druppel zijn die zeldzame vogels doet uitsterven.

Windturbines gaan milieuproblemen veroorzaken
Hoewel windturbines goed recyclebaar zijn, is het maar de vraag of de energiebedrijven daar straks zin in hebben. Het verleden heeft wel duidelijk gemaakt dat grote bedrijven vaak niet opdraaien voor de kosten van recycling en/of afvoer. Verstandig zou het zijn als overheden de rekening vooraf zouden leggen bij de plaatsing van de windmolen. Net zoals bij de burger wanneer hij een wasmachine koopt.