Plannen windmolens Montfoort

Gaan die windmolens er komen?

De overheid heeft de beslissing hierover bij de gemeente gelegd. In de Regionale Energie Strategie(RES) is dat omschreven. Er is geen wettelijke basis voor de RES, de gemeenten bepalen. De voortdurend discussie in Nederland (Europa) over de plaatsing van windmolens op land en zee heeft ook Montfoort in haar greep.

Montfoort stemde met nipte meerderheid voor windmolens!!

Een zeer kleine meerderheid van de Montfoortse gemeenteraad (8 tegen 7 zetels) is voor de komst van windmolens. In de Raadsvergadering van 2 februari 2021 is dit besloten. Aanvullende eis vanuit de politiek: voordat deze 240 meter hoge windmolens in het landschap rond Montfoort komen te staan, moeten wel eerst zoveel mogelijk alle daken en gevels van woningen en gebouwen in het stadje worden bedekt met zonnepanelen, maar sluiten dus niet uit windmolens niet uit ten behoeven van de eigen energiebehoefte.

De komst van windmolens is een heikel punt in de gemeenteraad. Van de drie coalitiepartijen stemden twee partijen (VVD en Inwonersbelangen) tegen. Ook oppositiepartij Lokaal Montfoort is fel tegen. Zij zijn überhaupt tegen de komst van windmolens in Het Groene Hart. Ook is er onder de Montfoortse bevolking veel weerstand tegen de 240 meter hoge windmolens.

Wij willen geen windmolens in Montfoort!

Als het aan ons ligt komen ze er dus niet! De plannen zijn er. In vergevorderd stadium. De kans is dus groot dat ze er komen. Tenzij er actie wordt ondernomen om dit tegen te houden. Ook heeft de gemeente Montfoort de besluitvorming uitgesteld: ze waren even de inspraak vergeten.

Ben jij het met ons eens? Teken dan de petitie tegen plaatsing.

Hieronder een tijdspad voor de plannen (en onze plannen):

2021 27 september Gemeente Montfoort beslist over windmolens in Montfoort

2021 Jaarmarkt Acties Montfoort Windmolens NEE!

2021 24 augustus Behandeling afwegingskader door gemeente Montfoort

2021 juli Aanbieden petitie aan gemeente Montfoort door Montfoort Windmolens NEE!

We willen rondom dit aanbieden iets ludieks organiseren. Ideeën zijn welkom!
Ook delen we de petitie met Harmelen, waar ze bezig zijn met een regionaal protest richting provincie.

2021 15 juni College van B&W Montfoort behandelt (1e aanleg)

2021 8 juni College van B&W Montfoort agendeert

2021 28 mei RES bestuurstafel doet vaststelling en informeert gemeenten

2021 mei juni Promotionele activiteiten via social media Montfoort Windmolens NEE!

2021 20 april Oprichting Montfoort Windmolens NEE!

2021 2 april Anne van de Bosch start een petitie tegen windmolens

2021 3 februari Montfoort stemt in met windmolens

De komst van windmolens is een heikel punt in de coalitie. Van de drie collegepartijen stemden twee tegen, te weten VVD en Inwonersbelangen. Zij zijn tegen de komst van turbines hoger dan 20 meter. Die tasten in hun ogen het landschappelijke karakter van Montfoort aan. Daarnaast is er onder de Montfoortse bevolking veel weerstand tegen de 240 meter hoge windmolens. Die maken te veel lawaai en zorgen voor slagschaduw, aldus de tegenstanders. Desondanks wil een nipte meerderheid van de Montfoortse raad (8 tegen 7 zetels) niet uitsluiten windturbines nodig te hebben om op termijn aan de eigen energiebehoefte te kunnen voldoen. Burgemeester en wethouders maken vermoedelijk voor de zomer bekend hoe ze in de toekomst hun eigen elektriciteit denken te gaan opwekken.

2021 Regionale Energie Strategie (RES)

2019 Klimaatakkoord

2019 Een Europese Green Deal

2015 Parijs akkoord

2013 Het energie-akkoord