Waarom windmolens?

De kernvraag

Veel mensen maken zich zorgen over het plaatsen van windmolens. Heb ik er (straks) last van? En velen vragen zich af: waarom moet dat eigenlijk, hier in mijn tuin? Er zijn ongetwijfeld mensen te vinden die geen last hebben van de mega-turbines die geplaatst gaan worden. Mensen met een beperkt zicht vanuit hun woonkamer en zelden van hun omgeving genieten. Of mensen die windmolens juist prachtig vinden (techniekliefhebbers)! Maar die groep is klein.

Je kunt voor of tegen plaatsing van windmolens zijn. Of voor of tegen de hele energietransitie. niemand heeft de wijsheid in pacht, maar we maken samen keuzes (polderen) op basis van voors en tegens. Het feit of je hier een mening over hebt staat los van de vraag of je megagrote windmolens plaatst op het land.

De vraag moet volgens ons zijn: Vind je het een goed plan om de windmolens in het Groen Hart te plaatsen, ondanks (inmiddels breed aangetoonde) overlast voor jezelf of voor anderen?

Dat is een zeer genuanceerde vraag. Een vraag welke een heel genuanceerd antwoord vergt. Daarom een poging om het een en ander onder elkaar te zetten. Wees zo vrij om te reageren! of iets toe te voegen. We willen geen mening geven, maar informatie.

Veel meer vragen

Allereerst is er de vraag of duurzame energie nodig is? Kunnen we niet beter bezuinigen in plaats van doorgaan? Er staat hierover een leuk artikel op deze site. En moet het allemaal wel zo hals over kop gebeuren? Of hebben we juist te lang gewacht?

Het jaarlijkse energiegebruik in Nederland is iets meer dan 3000 PetaJoule. Dat is ongeveer 850 TWh. De plannen zijn om tot 2030 het hele land vol te zetten met windmolens en zonneparken om in 2030 53 TWh groene stroom op te wekken (6%). Dat moet dan gebeuren met 3180 windmolens en 69.000 voetbalvelden met zonnepanelen. Ongeveer gelijk aan één moderne kerncentrale, of een flink park op zee. Dat is nogal wat! Lees meer in dit opinie-artikel.

We gaan 3180 windmolens en 69.000 voetbalvelden met zonnepanelen om 6% van ons energieverbruik groen te maken.

Een belangrijke vraag is ook: Is de stijging van de CO2 op deze wereld wel helemaal man made? Dat gaan we natuurlijk niet aan Vattenfall vragen! Wetenschappers zijn het hier echt niet over eens (dat moet ook zo, anders bepaalt je politiek voorkeur of je portemonnee dat het zo is). De WUR heeft een mooi artikel op het web staan. Ook hebben we voor de die hards een interessante website gevonden met gigantisch uitgewerkte informatie. We hebben op deze site ook een mooi tijdschrift gelinkt, klimaatkrant.

Een mooi conclusie van de WUR is:

De onzekerheid over de omvang van de toekomstige mondiale opwarming is groot. Dit komt enerzijds doordat we nog niet weten hoe sterk de toekomstige uitstoot van broeikasgassen zal toenemen (wat afhangt van de toekomstige economische groei). Anderzijds is het onzeker hoe het klimaatsysteem daar precies op zal reageren (de zogenaamde klimaatgevoeligheid).

Angst vs nuance

Er zijn mensen die vinden dat het zo erg met het milieu is gesteld dat er NU heel veel moet gebeuren, zoals Greta Thunberg. Zij maakt zich ernstige zorgen en bijt zich erin vast. Deze mensen denken dat we op de rand staan van het massaal uitsterven van dieren en daarom ook de mensen en wijten dat aan menselijk handelen. Misschien hebben ze gelijk. Het is in ieder geval koren op de molen van de industrie om heel snel heel veel te verdienen aan de energietransitie.

Dat hebben we namelijk eerder meegemaakt: In de negentiger jaren kenden we Severn Suzuki. Zij predikte destijds ook het einde der tijden. Dat ging over de ozonlaag die aan het slinken was. Nu weten we dat deze periodiek groter en kleiner wordt. En dat de mens daar (met Freon-gassen) wel invloed op had, maar niet zo veel dat ‘de planeet zou afsterven’.

Klimaatgekte

Nuance is ver te zoeken. Er zijn mensen die vinden dat er geen klimaatwijziging is (het is allen maar El Nino) en mensen zoals Greta. Veel mensen praten van een klimaatgekte. Mensen worden in die discussie tegen elkaar opgezet en politici en influencers bieden een binaire keuze: Of je bent het eens met The Green Deal. Of ‘jij zorgt ervoor dat onze kinderen straks geen aarde meer hebben om op te leven’. In die gekte leven we nu. Langzamerhand krijgt de klimaatgekte wel meer vorm. We snappen dat het zo niet al te lang kan duren, we weten dat we op zoek moeten naar duurzame energie, maar we weten niet precies hoe dat moet en hoe lang we dan nog wel hebben?

Hoe dan ook, we zullen ooit door de fossiele brandstoffen heen zijn. Dus moeten we naar duurzame energie. Dat duurt echter nog wel even. Omdat er veel geld en macht mee is gemoeid, is deze discussie heel erg vertroebeld. Vragen als: Wat is duurzaam? En wie beweert dat? En waarom? Dan kun je wel even zoet mee zijn om die te beantwoorden. En helaas nemen we die tijd niet. Nu iedereen erover nadenkt is de tijd kort voor bedrijven om hun zakken te vullen met de verkoop en aanleg van niet zo duurzame oplossingen. Ze moeten opschieten, voordat we andere (goedkopere) oplossingen hebben gevonden, of bijvoorbeeld veilige kerncentrales hebben ontwikkeld.

Aan alle oplossingen zitten voor- en nadelen. Inmiddels weten we al wel dat biomassa-centrales (bomen opstoken in ovens) totaal niet duurzaam zijn. En al zeker niet groen (vooral zwart). Er zijn ook echt heel veel mensen die denken dat hun houtkachel duurzaam is!

Er wordt ook waanzinnig veel geld verdiend met The Green Deal. Dus lult iedereen vooral zijn portemonnee achterna. En politici … tja. Het zijn geen wetenschappers. Ze moeten scoren of zich de top van het bedrijfsleven in werken. En de lobby van het bedrijfsleven is dus heel sterk. Dus kun je verstandige beslissingen van ze verwachten? Helaas leert de tijd ons vaak te laat hoe het nu echt zat (zoals met de ozonlaag crisis). Dus is het zaak angstzaaiers geen kans te geven en tweespalt te voorkomen. Allerlei politieke agenda’s zetten de wereld onder druk om besluiten te nemen, waar we wellicht spijt van krijgen. En we moeten leren luisteren naar voors en tegens. Zonder elkaar direct ‘klimaatgek’ of ‘doemdenker’ of ‘complotdenker’.

Dat de werkelijkheid in de industrie anders is dan de naieve politici geloven, hebben we al gezien met de biomassa-centrales. Michael Moore maakte hierover een indrukwekkende documentaire. Geeft een beeld. Maar denk erom: het is zijn visie. Er is veel kritiek op geweest. Lang niet iedereen is het eens met wat hij beweert.

Kolen- en oliecentrales zijn niet duurzaam en ook zeker niet groen, daarover is bijna iedereen het eens. Hoewel ze, als ze heel schoon zijn alleen maar water en CO2 uitstoten (wat dan weer wel broeikasgassen zijn, volgens sommigen). Gascentrales lijken groener, maar zijn ze duurzaam? Zonnepanelen en windmolens zijn zeker groen, hoewel ze wel voor een enorme afvalberg gaan zorgen (waarover nog niet veel wordt nagedacht: dat mag jij doen, als je na afloop van je huurkoopcontract eigenaar bent). Dus duurzaam?

In die hele discussie blijven een aantal opties het meest overeind: kerncentrales, zonne-energie en windenergie.

Windmolens lijken groen en duurzaam. Dus neerzetten die handel, zou je zeggen! Maar waarom in je tuin? Dat is toch geen potje? Wat mankeert er aan zee? Of in gebieden waar geen hond woont en waar het hard waait? Kijk eens naar Tegenwind, een leuke korte documentaire. Over waarom hier neerzetten terwijl aangetoond is dat mensen er ziek van worden? En waarom proberen dat te pareren door mensen geld te geven om windmolens te plaatsen. Of er belastinggeld aan uit te geven, zonder een goede analyse te maken.

Het is maar goed dat wetenschappers vaak ontkrachten wat politici zeggen. Het is verontrustend dat politici dingen roepen die door wetenschappers (vaak degenen die ze zelf betalen om dingen te onderzoeken) worden ontkracht. Montfoort Windmolens NEE! wil graag dat we er goed over nadenken. En in ieder geval dat we er samen over beslissen.

Montfoort Windmolens NEE gaat niet over tegen windmolens of energietransitie zijn. Het gaat erom waar je ze neerzet. En waarom dat ineens allemaal zo snel moet?

Kernernergie

Kernenergie wordt recent door steeds meer instanties (IPCC, EU, ja zelfs de SP) gezien als serieus alternatief. Kernenergie is jarenlang weggezet als onveilig en niet groen. Of dat terecht is? Er gaan per dag meer mensen dood aan kleine deeltjes van uitstoot van kolencentrales en uitlaatgassen dan er ooit door ongelukken met kerncentrales zijn gevallen. Kerncentrales schijnen ook te duur te zijn en niet rendabel. Nou en? Moet dat dan? Sommige bronnen beweren dat de levenscyclus van een kerncentrale, van ontwerptafel tot ontmanteling net zoveel olie-equivalenten kost als hij in de 40 a 50 jaar van zijn bestaan opwekt en daarmee ook verre van CO2 neutraal zou zijn. In het meest recente IPCC-rapport is dat niet terug te vinden. Het grote voordeel is dat een kerncentrale, behoudens onderhoud en storingen continue energie kan leveren.

Nadeel is dat het ook een eindige grondstof is (uranium dan) en het bewerken ervan steeds meer moeite en energie kost, omdat de kwaliteit van de nog aanwezige voorraden van  steeds mindere kwaliteit zijn. Ook bij het winnen van uranium werken arbeiders (bv. in de Nigeriaanse uraniumontginning) onder mensonwaardige omstandigheden. De bewoners verkommeren terwijl het milieu verontreinigd wordt met levensgevaarlijk radioactief afval dat vrijkomt tijdens het ontginnen van uranium. Maar: dat kan ook echt anders.

Veel mensen wijzen ook op de gevaren van kernenergie, na Fukushima. Zeker in het westen van Nederland met zijn overstromingsgevaar. Dat soort oude kerncentrales worden niet meer gebouwd in de moderne wereld. Het type kerncentrale heeft immers te maken met de veiligheid. Kerncentrales kunnen veel veiliger!

Waarom worden we zo bang gemaakt voor kerncentrales?

Zelfs door het journaal van de NOS! Dit geloof je toch niet? Ondanks excuses van de NOS, mag dat natuurlijk niet gebeuren.

Kernenergie staat weer in de belangstelling. Omdat windmolens en zonnepanelen ons nooit zullen helpen om groen te worden. Het jaarlijkse energiegebruik in Nederland is iets meer dan 3000 PetaJoule (ongeveer 850 TWh). We gaan Nederland vol zetten 3180 windmolens en 69.000 voetbalvelden met zonnepanelen. Om daarmee 6% van de energiebehoefte groen te maken. Ongeveer gelijk aan één moderne kerncentrale. h

Ook gaat de ontwikkeling heel snel. Thorium als brandstof: eeuwig, schoon, ongevaarlijk, voor iedereen beschikbaar (geen Thorium-sjeiks in de toekomst).

Op deze website is heel veel informatie te vinden over kernenergie. Een recente ontwikkeling zijn mini-centrales. Lees dit artikel eens.

Zonne-energie

Zonnepanelen zijn goede alternatieven. Ze zijn zonder meer groen.

Zonnepanelen leveren relatief weinig energie per m2, dus in ieder geval fantastisch voor lampjes van bushaltes en verkeersborden. Ook kunnen ze zeker in energiebehoefte voorzien van woonhuizen en kleine industrie. Maar is het echt nodig de halve polder ermee vol te leggen?. Zeker als dat gebeurt om Microsoft zijn datacenters te voeden!

Echt duurzaam is de productie door Chinese (moslim-)dwangarbeiders (zie dit artikel in de Telegraaf) en winning van een klein deel van de stoffen die nodig zijn om ze te bouwen ook niet. En zonnepanelen zijn chemisch afval na gebruik! Wie gaat straks de rekening betalen voor het afvoeren? Bij huurkoop is dat de eigenaar na 15 jaar. Dus zou huren van de overheid de meest eerlijke oplossing zijn.

Op deze website veel informatie over zonne-energie.

Conclusie

Voor ons is het zo klaar als een klontje: wij willen GEEN windmolens op land. Alleen kernenergie en zonne-energie.

Het is een moeilijk parket waar we inzitten. Spuuglelijke windmolens neerzetten, voor heel veel geld, waarvan we weten dat ze maar een zeer beperkte invloed hebben op onze energie-opwekking, waarvan niet zeker is of ze nodig zijn of dat ze wel gaan doen wat we ervan verwachten. Of de tijd nemen om er eens goed over na te denken. Het lijkt allemaal een beetje op verkoop aan de deur: nu beslissen, anders ben je te laat. We krijgen gewoon te weinig tijd om er goed over na te denken, al vinden er een aantal dat het al vijf voor twaalf is. Ook opgejaagd door partijen die hier geweldig veel geld mee gaan verdienen, krijgen we de angst dat het al te laat is. Of dat zo is zullen we pas weten over een paar decennia, zoals altijd.

Succes Montfoort!

PS: reageren kan!

JanB reactie 20-06-2021