Megagrote windmolens (voorlopig) niet in Montfoort!!!

Zo zal Montfoort er voorlopig niet uit gaan zien!!

Op 27 september 2021 is over het raadsvoorstel RES van het college/U16 door de gemeenteraad gestemd. In dat raadsvoorstel moest definitief met de zoekgebieden voor windmolens en zonneparken worden ingestemd. Dit voorstel is door de raad verworpen met 10 stemmen voor en 5 tegen.

Montfoort wil dus géén megawindturbines in het Groene Hart op het grondgebied van Montfoort.

Daarmee is echter het probleem van plaatsing van megawindturbines nog níet helemaal van de baan. Voor Montfoort wél, maar voor bijvoorbeeld Woerden nog niet. Omdat de gemeenteraad van Woerden het besluit door een motie van het CDA heeft uitgesteld en nog nader onderzoek wil naar mogelijke nieuwe locaties. We praten dan voornamelijk langs de A12. Teken daarom de petitie Groen Hart zegt nee.

Echter, gerechtelijke uitspraken en een recente uitspraak van de Raad van State blokkeren voorlopig de aanleg van nieuwe megawindturbines en grote windmolens in het Groene Hart en elders. De reden is dat in Nederland er momenteel géén wettelijk toetsingskader is voor de effecten op gezondheid en milieu. Staatssecretaris Yezilgöz heeft aangegeven dat het minstens twee jaar duurt voordat die wetgeving er is. Het huidige demissionaire kabinet gaat die wetgeving niet meer voorbereiden. Dat is aan een nieuw kabinet. En dat is er voorlopig nog niet.

Het afgestemde voorstel ging over de RES 1.0 en richtte zich uitsluitend op zonne- en windenergie. Inmiddels is een RES 2.0 in voorbereiding die in 2022/2023 wordt verwacht. En die in ieder geval óók naar andere vormen van duurzame energie gaat kijken. Daarnaast wordt nadrukkelijker ingezet op zonnepanelen op daken. En gelukkig heroverwegen velen (waaronder nu ook de SP) het gebruik van kernenergie.

Goede ontwikkelingen dus, maar we kunnen nog niet op onze lauweren rusten! Dit resultaat is behaald dankzij het verstandig nadenken van de gemeenteraad, het verzet van velen in Montfoort en veel andere gemeenten en de inzet van alle lezers van onze artikelen en tekenaars van de petitie.

De partijen die hebben tegengestemd: Lokaal Montfoort (2), VVD (3), CDA (2), Inwonersbelangen (2) en SGP (1)  hebben tegengestemd – Totaal 10 zetels

De partijen die hebben voorgestemd: PAK (3), D66(1) en ChristenUnie (1) – Totaal 5 zetels

We zijn blij met deze uitkomst. Maar we blijven alert. En we doen ons best om alle (betere) alternatieven wél te promoten.
Wij vinden nog steeds:

  • dat de windturbines de leefbaarheid voor mens en dier, de natuur, de biodiversiteit en de landschapswaarde ernstig aantasten
  • dat plaatsing in de buurt van woningen tot slagschaduw en geluidsoverlast leiden en daardoor een aanslag zijn op de gezondheid van bewoners
  • dat er voldoende alternatieven zijn met minder (of nauwelijks) negatieve gevolgen voor mens en natuur
  • dat er ruimte genoeg is in de tijd om de energietransitie er niet in deze snelheid doorheen te jagen en samen met wetenschappers, klimaatspecialisten, politici en inwoners verstandige beslissingen te nemen over dit soort drastische maatregelen

Ben jij het met ons eens? Teken dan de petitie tegen plaatsing.

Blijf dat doen!Teken de petitie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.