MW-NEE! brief aan B&W en Gemeenteraad Montfoort

Vandaag heeft Montfoort Windmolens NEE! de gemeente een brief doen toekomen met daarin onze zorgen over het plaatsen van megagrote windmolens en over de manier waarop de besluitvorming plaatsvindt. Lees deze brief: MW-NEE! brief aan B&W en Gemeenteraad Montfoort

Samenvatting:

In deze brief geven wij aan wat volgens ons ontwikkelingen zijn waar rekening mee moet worden gehouden. We informeren de gemeente Montfoort over de 800 tekenaars van onze petitie, de 50.000 tekenaars van andere petities, en vragen de gemeenteraad.

We stellen de volgende vragen:

Vooruitlopend vragen wij het college van burgemeester en wethouders van Montfoort en de gemeenteraad,

Dat de gemeente Montfoort rekening houdt met de meningen van haar inwoners en in een breder kader onderzoek doet naar de wensen van haar inwoners ten aanzien van de energie transitie mede in verband met de recente uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 en het behoorlijk ontbreken van draagvlak in heel Nederland.
Wij krijgen graag inzicht in hoe u dit gaat doen;

Dat zij haar verantwoordelijkheid neemt en opkomt voor het welzijn en de gezondheid van haar inwoners. Ook hiervan ontvangen wij graag informatie over hoe u dit gaat invullen;

Dat de gemeente Montfoort (de politiek) zich uitspreekt tegen windmolens op het grondgebied van de Gemeente Montfoort, maar ook dat de aanliggende gemeentes geen windmolens plaatsen direct op de rand van het grondgebied van Montfoort, in principe een uitspraak geen windmolens op land , maar windmolens op zee;

Dat de Gemeente Montfoort zich binnen de U16 in het kader van de RES (Regionale energie strategie) hard maakt voor investeringen in windenergie op zee of kernenergie, wat een signaal moet zijn naar de landelijke politiek alsmede het toepassen van zonne-energie op daken door middel van subsidie aan de inwoners in plaats van het geld uit te geven aan ontwikkelaars die snel veel geld verdienen ten kosten van de burgers. De Gemeente Montfoort moet het voortouw nemen binnen de U16 in het kader van de RES tot stimulering van gemeenten aan haar inwoners en bedrijven tot aanschaf en plaatsing van zonnepanelen op daken. Hiermede zijn ook grote velden met zonnepanelen niet noodzakelijk.

Tevens vragen we:

‘Het is duidelijk dat de gemeente, om een juridisch juiste beslissing te mogen nemen om een vergunning af te geven, een set van MER-getoetste regels moet hebben. Graag willen wij daarom een antwoord op de volgende vragen:
o Gaat de gemeente zelfstandig zo’n set regels op (laten) stellen?
o Hoe garandeert de gemeente de inwoners dat dit door deskundigen gebeurt?
o Wie toetst de set op juridische validiteit?
o Krijgt de gemeente dit op tijd voor elkaar en wat is dan de planning?
o Neemt de gemeenteraad ook een beslissing als de set regels er nog niet is en
publiekelijk kan worden ingezien?

Download hier de bijlages uit deze brief:

Brief van de staatssecretaris van Klimaat D. Yeşilgöz-Zegerius

Reactie van professor Albert Koers op de brief van de staatssecretaris

Petitie (stand 18-07-2021)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.