Progressief AKkoord weg kwijt

Windturbine-uitspraak Raad van State ‘niet heel spannend

Progressief AKkoord heeft op haar website een artikel geplaatst over windmolens en het plaatsen ervan. PAK is vóór plaatsen van windmolens, hetgeen hun goed recht is. Er zijn ook zeker redenen om voor te zijn. We hebben ze ook genoemd op deze website. Het artikel behandelt de Windturbine-uitspraak van de Raad van State.

De Raad van State floot op 30 juni jl. de regering terug op het windenergiedossier. De normen die Nederland hanteert voor geluid, slagschaduw en veiligheid zijn onvoldoende onderbouwd.

In het artikel neemt de auteur op:

Bij tegenstanders van windturbines ging in het hele land de vlag uit, voorstanders vrezen nu voor forse vertraging. Maar het is allemaal een stuk minder spannend dan het klinkt.

Wat? Minder spannend dan het klinkt? Er is veel weerstand tegen windmolens op land en zonneparken. Om moverende redenen. Niet omdat mensen tegen de energie-transitie zijn. Maar omdat ze vinden dat windmolens een slechte keuze is. De Raad van State heeft het beleid getoetst en geeft aan reden te zien om zaken zorgvuldiger te overwegen, omdat het voorwerk niet goed is gedaan.

En dat is allemaal ‘niet zo spannend‘?

In het artikel wordt het nog erger:

Eigenlijk is er dus niets nieuws aan de hand. Want gemeenten mochten altijd al hun eigen normen bepalen en dan was het wel zo makkelijk over te nemen wat landelijk gebruikelijk is. Nu zullen we echt het gesprek met elkaar aan moeten gaan over wat we wel en niet acceptabel vinden. En rap ook, want als het Rijk over twee jaar de planner af heeft wordt de verleiding wel erg groot om ons makkelijk achter wat landelijk gebruikelijk is te verschuilen.

Een mening hoor je te hebben; je bent voor of tegen iets, of je gaat polderen. Maar je moet als overheid wél transparant communiceren. Wij vinden dat dat onvoldoende is gebeurd, vandaar ons protest. Mooi is het om te zien dat ze vinden dat we nu ‘echt het gesprek‘ aan moeten gaan. Onze actie is er omdat wij vinden dat dat niet voldoende is gebeurd. Daarover zijn we het dus eens!

Dit artikel wordt geplaatst op een site van een politieke partij die ‘echt het gesprek aan moet gaan‘ en die zich graag achter de overheid verschuilt wanneer ze het eens zijn, maar niet als het straks de andere kant op gaan. Dan plaats je je historisch gezien in dubieus gezelschap.

Lees artikel hier

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.