Montfoort Windmolens NEE in de pers

Vandaag heeft Montfoort Windmolens NEE een gesprek gehad met een journaliste van de IJsselbode. We laten jullie weten zodra het interview is geplaatst in de IJsselbode.

Dit is wat we hebben besproken:

Oprichting actiegroep

Om de stem van de Montfoortse bevolking luider te laten horen hebben we (Hans Hoogbergen, Theo de Jong, Anja van Lint, Adriaan Schiereck) besloten een actiegroep op te richten. Wij willen door middel van informatie en acties de inwoners, waaronder de vertegenwoordigers van de politieke partijen die voor ons de beslissingen nemen in de Gemeente, nog meer bewust maken van de impact van deze giga grote windmolens in het landschap. Daarnaast willen wij ook vragen stellen bij de plannen voor de benutting van grote stukken groene weiden voor de plaatsing van zonnepaneelparken. Ook daarvoor zijn andere mogelijkheden.

Op deze website kan een petitie worden ondertekend.

Naast de website worden flyers verspreidt onder de Montfoortse bevolking, komen er posters en banners om de gevolgen nog duidelijker onder de aandacht van de inwoners te brengen.

Onze argumenten tegen windmolens.

Op deze website hebben we veel informatie over het luide protest tegen plaatsing van windmolens op land. Onze argumenten samengevat:

 • windmolens tasten het landschappelijke karakter van Montfoort aan;
 • Inwoners zijn veel te weinig betrokken bij de besluitvorming;
 • windturbines tasten de leefbaarheid voor mens en dier, de natuur, de biodiversiteit en de landschapswaarde ernstig aan;
 • plaatsing in de buurt van woningen leidt tot slagschaduw, geluidsoverlast, trillingen en overlast door licht (constant knipperende lichten in de nacht goed zichtbaar) en is daardoor een aanslag op de gezondheid van bewoners, dieren en natuur;
 • dat er voldoende alternatieven zijn met minder negatieve gevolgen voor mens en natuur;
 • dat er ruimte genoeg is in de tijd om de energietransitie er niet in deze snelheid doorheen te jagen en samen met wetenschappers, klimaatspecialisten, politici en inwoners verstandige beslissingen te nemen over dit soort drastische maatregelen (diverse klimaatspecialisten en wetenschappers hebben bedenkingen bij de ingeslagen richting);
 • windmolens zijn niet nodig om de energiedoelstellingen te behalen. De politiek moet zich meer gaan richten op kernenergie;
 • Weilanden vol leggen met zonnepanelen liever niet, maar als het gedaan wordt dan op afgebakende terreinen die anders niet gebruikt worden en kader deze af met voldoende uit het zicht nemende afbakening (heggen e.d.);
 • Windmolens zijn onnodig om aan de RES doelstellingen inzake hoeveelheid hernieuwbare energie te voldoen;
 • Projectontwikkelaars verdienen veel geld aan de windmolenparken, de inwoners worden er niet beter van;
 • Na ca 15-20 jaar moeten windmolens ontmanteld worden, omdat zij niet meer efficiënt zijn, en wie draait op voor de kosten en bovendien is het milieu dan al aangetast;
 • Lang niet alle delen van windmolens zijn recyclebaar. Er worden in Europa al in diverse landen onderdelen van de wieken gestort, omdat deze niet recyclebaar zijn.

Ook deskundigen zijn van mening dat de huidige strategie binnen de RES onjuist is en tot flinke overlast kan leiden

 • Windmolens zijn onnodig om aan de RES doelstellingen inzake hoeveelheid hernieuwbare energie te voldoen. Er is op land al ruim gebouwd en vergund om aan de benodigde hoeveelheid tot 2030 te voldoen (rapport lector M. Visser)
 • Berno Strootman (Voormalig rijksadviseur energietransitie) is ook  tegen het hagelslagbeleid van de RES m.b.t. windmolenparken en tegen zonneparken op land, hij wil ze op zee.
 • Audioloog Jan de Laat van het Leidse ziekenhuis LUMC deed onderzoek naar de hinder van windmolens die resulteert in gezondheidsproblemen, Zo zou op een afstand van 500 tot 700 meter rond windparken/windmolens 50 tot bijna 80% van de bevolking klagen over slaapverstoring. Daarbij is volgens De Laat ook een rol voor laagfrequente onhoorbare bromtonen. Gevolg; klachtenconcentratieverlies, hoofdpijn, stress, hoge bloeddruk en andere gezondheidsproblemen.

Het zou een historische fout zijn om wél windmolens te plaatsen en de weilanden vol te leggen met zonnepanelen.

Bundelen van krachten

Het verzet tegen grote windmolens groeit zowel regionaal als landelijk.

Er zijn er in de wijde omgeving (Groene Hart) al veel groeperingen die ieder afzonderlijk een stem laten horen. De Montfoortse groepering is voorstander van het bundelen van krachten met de actiegroepen uit de omliggende Gemeenten.

Door met elkaar de krachten te bundelen willen wij een nog duidelijker signaal afgeven aan de politiek dat een belangrijk deel van de inwoners uit het Groene Hart (maar ook landelijk) geen windmolens wenst in haar Gemeente. Inmiddels zijn de contacten gelegd en wordt een groot regionaal initiatief voorbereid.

In onze regio is er al een initiatief van lokale politieke partijen om een vuist te maken voor behoud van het Groene Hart (Lokaal Montfoort, Inwonersbelangen Woerden, Ronde Venen Belang). Waarschijnlijk gaan meer partijen aansluiten, maar daar hebben we nu nog geen zicht op. Ook deze partijen willen met een persbericht naar buiten gaan om hun zorgen uit te spreken. 

Wij hopen dat de Gemeenten voor 2030 wel tot inkeer komen door de vele huidige acties, dat is echter geen garantie voor de toekomst. In principe strekken de plannen zich uit tot 2050. 

Wensen van de actiegroep

 • Wij willen dat de Gemeente Montfoort (de politiek) zich uitspreekt tegen Windmolens op het grondgebied van de Gemeente Montfoort, maar ook dat de aanliggende Gemeentes geen windmolens plaatsen direct op de rand van het grondgebied van Montfoort. Liever hebben wij helemaal geen windmolens op het land. Plaats deze ver genoeg op zee daar heeft niemand er last van.
 • De Gemeente Montfoort moet zich binnen de U16 in het kader van de RES (Regionale energie strategie) hard maken voor investeringen in windenergie op zee of kernenergie, wat een signaal moet zijn naar de landelijke politiek.
 • De Gemeente Montfoort moet het voortouw nemen binnen de U16 in het kader van de RES tot stimulering van Gemeenten aan haar inwoners en bedrijven tot aanschaf en plaatsing van zonnepanelen op daken. Hiermede zijn ook grote velden met zonnepanelen niet noodzakelijk.

Tijdsplanning

Hieronder een tijdspad voor de plannen (en onze plannen):

2021 voor 1 oktober Gemeente Montfoort beslist over windmolens in Montfoort

2021 augustus Behandeling afwegingskader door gemeente Montfoort

2021 juli Aanbieden petitie aan gemeente Montfoort door Montfoort Windmolens NEE!

We willen rondom dit aanbieden iets ludieks organiseren. Ideeën zijn welkom!
Ook delen we de petitie met Harmelen, waar ze bezig zijn met een regionaal protest richting provincie.

2021 mei juni Promotionele activiteiten via social media Montfoort Windmolens NEE!

2021 20 april Oprichting Montfoort Windmolens NEE!

2021 2 april Anne van de Bosch start een petitie tegen windmolens

2021 3 februari Montfoort stemt in met windmolens

1 gedachte over “Montfoort Windmolens NEE in de pers”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.