Bestaande foto – aangepast om impressie te geven

Op deze website willen we bewoners van Montfoort en Linschoten op de hoogte brengen van de voornemens van de overheid om onze prachtige omgeving te ontsieren met megagrote windmolens. Lees hier hoe de gemeenteraad van Montfoort het daar mee eens is. Lees hier het afwegingskader (op basis waarvan de gemeenteraad een beslissing gaat nemen.

Dit is wat de gemeente Montfoort erover op haar website heeft geplaatst. Op de website https://resinbeeld.nl/montfoort/ is veel informatie te vinden, ook over de gemeenten om Montfoort heen.

Wij zijn, dat mag blijken uit de URL van deze website, niet eens met deze beslissing. Daarom laten we van ons horen.

Wij vinden:

  • dat de windturbines de leefbaarheid voor mens en dier, de natuur, de biodiversiteit en de landschapswaarde ernstig aantasten
  • dat plaatsing in de buurt van woningen tot slagschaduw en geluidsoverlast leiden en daardoor een aanslag zijn op de gezondheid van bewoners
  • dat er voldoende alternatieven zijn met minder negatieve gevolgen voor mens en natuur
  • dat er ruimte genoeg is in de tijd om de energietransitie er niet in deze snelheid doorheen te jagen en samen met wetenschappers, klimaatspecialisten, politici en inwoners verstandige beslissingen te nemen over dit soort drastische maatregelen

Ben jij het met ons eens? Teken dan de petitie tegen plaatsing.

Er is ook nog een regionale petitie, om te steunen. Teken de regionale petitie Groen Hart zegt nee.

Lees wat we verder willen ondernemen: Plannen Montfoort Windmolens NEE!

We zijn zeer zeker op zoek naar mensen die ons kunnen ondersteunen bij promotionele activiteiten. Dus Linschotenaren en Montfoorters: Help ons!

Plannen windmolens Montfoort

De Montfoortse gemeenteraad is verdeeld. Hoe zit het met de Montfoortse bevolking? Een tijdspad met ook onze plannen.

Lees meer…

Voordelen, nadelen en alternatieven

Een overzicht van pros en cons van het plaatsen van windmolens. En wat alternatieven.

Lees meer…

Waarom windmolens?

Simpele vraag! Complex antwoord.

Lees meer…